Technique

Web service framework combo

Hiện nay REST (Representational State Transfer) thường được chọn  để sử dụng thay cho Web service dựa trên SOAP và WSDL. Bằng chứng quan trọng của sự thay đổi này chính là việc các công ty dẫn đầu trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ mạng 2.0 như Yahoo, Google và Facebook đã phản đối các giao thức dựa trên SOAP hoặc WSDL mà ủng hộ phương thức hướng đến tài nguyên để dễ sử dụng các dịch vụ của họ. Các bạn có thể đọc thêm về RESTful ở đây: https://www.ibm.com/developerworks/vn/library/ws-restful/

Ở đây mình tổng hợp các framework hay được kết hợp cùng nhau giúp ích cho việc tạo web service.

1. Django Rest and AngularJS

Link code: https://github.com/kevinastone/django-api-rest-and-angular

Document: http://blog.kevinastone.com/getting-started-with-django-rest-framework-and-angularjs.html

Mô tả: Một sự kết hợp hoàn hảo của Django Rest (python) giúp tạo RESTful API và AngularJS (javascript) cho việc tạo frontend.

2. Django Rest and Swagger

Link code: https://github.com/marcgibbons/django-rest-swagger

Document: http://django-rest-swagger.readthedocs.io/en/0.3.8/

Mô tả: sự kết hợp giữa tạo api Django Rest và api document Swagger.

 

 

Advertisements

One thought on “Web service framework combo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s