Technique

Useful tools for teaching IT

  Các môn học ở ngành CNTT mặc dù chỉ cơ bản nhưng cũng khá khó hiểu đối với những bạn mới bắt đầu tiếp xúc với lập trình. Vì vậy ngoài các slide, sách, tài liệu thì việc sử dụng những công cụ hỗ trợ bài giảng là một cách hữu ích giúp sinh… Continue reading Useful tools for teaching IT

Advertisements
Research · Technique

Practical Neo4j note

Book: Practical Neo4j - Gregory Jordan Contents: Introduction to graphs Running with Neo4j Modeling Querying Importing from external data Extending Neo4j Neo4j + Python 1. Introduction to graphs A graph database is a set of vertices and edges. Vertices are referred to as nodes and edges are referred to as relationships. The concept of labels… Continue reading Practical Neo4j note

Technique

Web service framework combo

Kieu Thanh Binh

Hiện nay REST (Representational State Transfer) thường được chọn  để sử dụng thay cho Web service dựa trên SOAP và WSDL. Bằng chứng quan trọng của sự thay đổi này chính là việc các công ty dẫn đầu trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ mạng 2.0 như Yahoo, Google và Facebook đã phản đối các giao thức dựa trên SOAP hoặc WSDL mà ủng hộ phương thức hướng đến tài nguyên để dễ sử dụng các dịch vụ của họ. Các bạn có thể đọc thêm về RESTful ở đây: https://www.ibm.com/developerworks/vn/library/ws-restful/

Ở đây mình tổng hợp các framework hay được kết hợp cùng nhau giúp ích cho việc tạo web service.

1. Django Rest and AngularJS

Link code: https://github.com/kevinastone/django-api-rest-and-angular

Document: http://blog.kevinastone.com/getting-started-with-django-rest-framework-and-angularjs.html

Mô tả: Một sự kết hợp hoàn hảo của Django Rest (python) giúp tạo RESTful API và AngularJS (javascript) cho việc tạo frontend.

2. Django Rest and Swagger

Link code: https://github.com/marcgibbons/django-rest-swagger

Document: http://django-rest-swagger.readthedocs.io/en/0.3.8/

View original post 14 more words